Вік - не причина змінювати свої звички. Накопичуйте на пенсійному рахунку та збережіть свій лайфстайл

Девушка на острове Хочу накопичувати
 • Державної пенсії недостатньо, щоб мати гідний рівень життя: доходи більшості українців знижуються у 2-5 разів після виходу на пенсію
 • Недержавна пенсія — додатковий дохід, який збереже ваш звичний спосіб життя
 • Чим раніше ви почнете накопичувати - тим більшим буде інвестиційний дохід від ваших заощаджень

Як працює НПФ?

Рабочий процесс

Відкладаючи кошти на пенсійний рахунок ви стаєте учасником недержавного пенсійного фонду. Пенсійний рахунок можна поповнювати онлайн або через мобільний застосунок вашого банку.

Ми інвестуємо ваші заощадження у прибуткові інструменти з максимальною надійністю.

Чим довше ви заощаджуєте – тим більший інвестиційний дохід ви отримуєте.

За 10 років до офіційного пенсійного віку ви вже маєте право отримувати пенсійні виплати або можете продовжити інвестувати та отримати ще вищу пенсію пізніше. З якого моменту та з якою регулярністю отримувати пенсійні виплати – вирішуєте ви самі.

Хочу накопичувати

Розрахуйте свою майбутню пенсію

Рухайте бігунком калькулятора, щоб змінити параметри та самостійно спланувати свої пенсійні заощадження

Ваш вік зараз

Коли ви хочете вийти на пенсію

Щомісячний внесок, грн.

Скільки років ви хочете отримувати пенсію

Очікувана прибутковість (%)

Ви зараз

Рівень життя на пенсії

Нерухомість / авто

Подорожі

Розваги / ресторани

Спорт

Допомога сім'ї

Здоров'я

Рахунки і комунальні

Харчування

Ви у 65 років

Ваша майбутня пенсія 0 грн./міс.

Куди НПФ інвестує мої кошти?

Законодавством України чітко визначені найбільш надійні види фінансових інструментів, в які може вкладати ваші кошти НПФ, а також обмежено відсоток капіталу, який може бути вкладено в кожен з таких активів.

 • max 50%
  • Банківські депозити, ощадні сертифікати (не більше 10% в один банк)
  • Цінні папери, доходи по яким гарантовані КМУ (ОВДП)
 • max 40%
  • Корпоративні облігації (не більше 5% у цінні папери одного емітента)
  • Акції українських емітентів
  • Іпотечні цінні папери
 • max 20%
  • Муніціпальні облігації
  • Цінні папери іноземних емітентів
 • max 10%
  • Банківські метали
  • Об’єкти нерухомості
 • max 5%

  Інші активи

Хочу накопичувати

Яка дохідність?

 • Задача НПФ – зберегти ваші заощадження від інфляції та примножити їх.
 • За законом недержавний пенсійний фонд не має права гарантувати певний рівень дохідності учасникам. Однак ви можете щоденно відслідковувати результати діяльності фонду на нашому сайті та перевірити історичну дохідність.
 • НПФ «Взаємодопомога»

  Переважно інвестує у гривневі активи

  Дохідність за попередній рік: 9,29%
  Інфляція за попередній рік: 5%

  Показники діяльності

  Звітність

 • ВНПФ «Гарант-Пенсія»

  Переважно інвестує в активи в іноземній валюті

  Дохідність за попередній рік: 11,12%
  Інфляція за попередній рік: 5%

  Показники діяльності

  Звітність

*дані щодо дохідності та інфляції наведено за 12 місяців 2020 року

Чому НПФ від Ліга Пенсія – це надійно?

 • Репутація

  Ми є частиною Групи компаній «ЛІГА», яка має більше 30 років бездоганної репутації в бізнесі

 • Досвід

  Інвестиційну стратегію фонду формує рада фонду, до якої входять найкращі фахівці банківської та інвестиційної сфери

 • Прозора щоденна звітність

  Результати діяльності НПФ оновлюються на сайті щодня в робочі дні

 • НПФ є неприбутковою організацією, а отже не може збанкрутувати

  Ми вкладаємо ваші кошти лише у надійні види активів

 • Державний контроль

  Діяльність НПФ чітко регламентується законодавством та ретельно контролюється державою

Хочу накопичувати

Як почати накопичувати на пенсію?

Заповніть заявку на укладання пенсійного контракту, надавши свої персональні дані та скан-копії паспорта та ідентифікаційного кода.

Після цього спеціаліст компанії “Ліга Пенсія” перевірить надану Вами інформацію та сконтактує з Вами щодо подальшого оформлення пенсійного контракту та відкриття пенсійного рахунку.

 • Заповніть заявку на укладання контракту
 • Пройдіть верифікацію
 • Підпишіть пенсійний контракт
 • Ви вже маєте пенсійний рахунок - поповніть його!
Хочу накопичувати

Найчастіші запитання

 • Як працює НПФ?

  Що таке недержавний пенсійний фонд?

  Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства) та працює виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшою їх виплатою при виході на пенсію таких учасників.

  НПФ називається «недержавним» тому, що уряд країни не має права жодним чином використовувати кошти такого фонду (на відміну від Пенсійного фонду України та інших державних фондів).

  В деяких країнах такі пенсійні фонди називаються неурядовими або приватними.

  Учасники та вкладники НПФ - в чому різниця?

  Учасник НПФ - фізична особа, на користь якої здійснюються внески до пенсійного фонду та яка має право на отримання пенсійних виплат. Учасниками відкритого фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства (п.1 ст.7 Закону). Учасником НПФ може бути фізична особа будь-якого віку - діти до 18 років, дорослі, люди старше 60 років.

  Вкладник недержавного пенсійного фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду. Вкладником відкритого фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду (п.1 ст.7 Закону).

  Якщо Ви самостійно сплачуєте пенсійні внески за себе - Ви є одночасно і учасником і вкладником пенсійного фонду, якщо за Вас сплачує роботодавець - Ви є учасником фонду, а компанія-роботодавець - вкладником, якщо Ви плачуєте пенсійні внески за члена сім'ї - Ваш член сім'ї вважається учасником НПФ, а Ви - вкладником. Вкладниками фонду можуть бути лише повнолітні дієздатні особи.

  Як відбувається накопичення пенсії в НПФ?

  Внески від вкладників фізичних осіб та/або роботодавців надходять на пенсійний рахунок учасника НПФ. Компанія з управління активами, яка обслуговує Фонд, інвестує кошти фонду з метою отримання інвестиційного прибутку. Накопичення на пенсійному рахунку учасника фонду щодня зростають за рахунок надходження внесків, а також за рахунок розподілу між учасниками отриманого Фондом інвестиційного прибутку. За 10 років до настання офіційного пенсійного віку учасник НПФ вже має право написати заяву на отримання пенсійних виплат з НПФ. Пенсійні виплати (за винятком одноразової) здійснюються протягом щонайменше 10 років (тривалість виплат учасник визначає сам). Впродовж періоду виплат залишок коштів на пенсійному рахунку продовжує працювати та приносити дохід.

  Хто керує діяльністю недержавного пенсійного фонду?

  Для управління Фондом та контролю за його діяльністю створюється Рада Фонду - колегіальний орган (не менше 5 осіб). Засновник (засновники) НПФ делегує представників до складу ради фонду в порядку, передбаченому статутом фонду. . Рада НПФ укладає від імені НПФ договори з адміністратором, компанією з управління активами, банком-зберігачем та здійснює контроль за їх діяльністю. Рада фонду затверджує інвестиційну декларацію фонду та зміни до неї, здійснює контроль за цільовим використанням активів пенсійного фонду.

  В які активи інвестуються кошти фонду?

  Активи НПФ можуть інвестуватися лише у найнадійніші види активів: депозити (не більше 50% капіталу фонду), облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) (не більше 50% капіталу фонду), цінні папери українських емітентів (не більше 40% капіталу фонду), акції іноземних емітентів (не більше 20% капіталу фонду та не більше 5% на одну акцію) банківські метали (до 10%), нерухомість (до 10%) та інші активи (до 5%). Існує законодавче обмеження щодо видів активів та частки капіталу фонду, яка може бути інвестована у кожен вид активів. Дотримання цього обмеження жорстко контролює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

  Які компанії обслуговують НПФ?

  Недержавний пенсійний фонд обслуговують три компанії: адміністратор, компанія з управління активами (КУА) та банк-зберігач.

  Як працює адміністратор фонду?

  Адміністратор фонду - це компанія, яка має відповідну ліцензію. Роль адміністратора - залучення та обслуговування клієнтів фонду, відкриття пенсійних рахунків, укладання пенсійних контрактів та здійснення пенсійних виплат.

  Що робить компанія з управління активами?

  Компанія з управління активами (КУА) - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії. Задача КУА - ефективно інвестувати активи фонду та забезпечувати дохідність.

  Які функції банка-зберігача?

  Банк-зберігач здійснює відкриття та ведення рахунків фонду, забезпечує приймання, передачу, облік та зберігання цінних паперів НПФ, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів.

  Який державний орган контролює діяльність фонду та обслуговуючих компаній?

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Який закон регулює діяльність недержавних пенсійних фондів?

  Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

 • накопичення

  Скільки рекомендується відкладати, щоб накопичити на пенсію?

  Відповідно до світової практики рекомендується відкладати не менше 10% від доходу та здійснювати накопичення регулярно, наприклад, щомісяця. Контректна сума, яку варто відкладати залежить від того, в якому віці Ви починаєте накопичувати та коли плануєте почати отримати пенсійні виплати. Щоб розрахувати бажану суму радимо скористатися пенсійним калькулятором на сайті https://ligapension.com/dlya-sebya/kalkulyator-pensii

  Чи існують вимоги до розміру та регулярності внесків?

  Жодних вимог до розміру та регулярності внесків до НПФ немає. Ви можете самостійно визначити для себе зручну суму накопичень та сплачувати внески з тією регулярністю, яка є зручною для Вас.

  Що буде, якщо припинити сплачувати внески?

  Учасник НПФ має право в будь-який момент на власний розсуд припинити, а потім поновити, сплату пенсійних внесків до НПФ без будь яких штрафних санкцій. При цьому пенсійні накопичення учасника НПФ продовжать "працювати" та приноситумуть інвестиційний дохід.

  Як розрахувати майбутню пенсію?

  Розмір вашої майбутньої пенсії буде залежати від того, в якому віці Ви починаєте накопичувати, якого розміру пенсійні внески та з якою регулярністю будете сплачувати, а також від того, коли Ви плануєте почати отримувати пенсійні виплати. Щоб розрахувати бажану суму радимо скористатися пенсійним калькулятором на сайті https://ligapension.com/dlya-sebya/kalkulyator-pensii

 • Дохідність фонду

  Яку дохідність фонду можна очікувати?

  НПФ не може гарантувати Вам певний рівень дохідності, це навіть заборонено законодавчо, однак Ви можете орієнтуватися на історичну дохідність фонду . Інвестуючи капітал фонду в різні види активів з різною дохідністю та дотримуючись жорстких вимог щодо надійності цих активів, НПФ у довгостроковій первпективі (від 10 років) має можливість отримувати дохідність, яка перевищує рівень інфляції. Таким чином ваші пенсійні накопичення надійно зберігаються та примножуються. Щоденна інформація щодо результатів діяльності фонду обов'язково публікується на офіційному сайті фонду.

  Які є гарантії дохідності фонду?

  Законодавство прямо забороняє недержавному пенсійному фонду будь-яким чином гарантувати дохідність учасникам фонду. Пенсійні внески інвестуються у найнадійніші активи, кожен з яких має різну дохідність, загальна дохідність фонду залежатиме від того, яку середньозважену дохідність фонду дасть ця сукупність активів (портфель) фонду та може змінюватися в залежності від динаміки економіки, ситуації на фондовому ринку, дохідності контретного виду активу, тощо.

  Де я можу подивитися результати діяльності та дохідність фонду за попередні роки?

  Щодо НПФ "Взаємодопомога": результати діяльності https://ligapension.com/o-kompanii/dokumenty-i-otchyetnost/rezultaty-diyalnosti-vzaemodopomoga, звітність фонду https://ligapension.com/o-kompanii/VzaemodopomogaNPF/dokumenty-i-zvitnist-vzaemodopomoga. Інформація щодо результатів діяльності ВНПФ "Гарант-Пенсія" https://ligapension.com/o-kompanii/GarantNPF/rezultaty-diyalnosti-garant-npf, звітність фонду розміщена за посиланням https://ligapension.com/o-kompanii/GarantNPF/dokumenty-i-zvitnist-garant

  Що впливає на дохідність фонду?

  На дохідність фонду впливає дохідність кожного активу, з яких складається портфель фонду. Депозитні ставки, дохідність ОВДП, вартість облігацій, акцій, банківських металів нерухомості та інших активів може змінюватися, відповідно, змінюється і дохідність фонду. На дохідність та вартість цінних паперів та інших активів може вплинути економічна ситуація. НПФ може мати різну дохідність в короткостроковий та довгостроковий проміжок часу.

 • Отримання виплат

  Коли я зможу почати отримувати пенсійні виплати?

  За відсутності інших (особливих) підстав для отримання пенсійних виплат учасник НПФ набуває права звернутися за виплатами не раніше, ніж за 10 років до настання пенсійного віку для отримання державної пенсії, тобто не раніше, ніж у 50 років. В особливих випадках право на отримання пенсійної виплати у вигляді одноразової пенсійної виплати настає за таких умов:

  • отримання інвалідності
  • медично підтверджений критичний стан здоров’я
  • виїзд на постійне місце проживання за межі України
  • виплата спадкоємцям учасника

  Як відбувається визначення пенсійного віку?

  Учасник НПФ самостійно визначає свій пенсійний вік, тобто звертається до адміністратора НПФ із заявою про визначення пенсійного віку, в якій визначає дату, починаючи з якої планує отримувати пенсійні виплати. Подати таку заяву потрібно не пізніше, ніж за 2 місяці до дати, яка зазначається в заяві. На цю дату учасник НПФ повинен мати підстави для отримання виплат або за віком (бути старше 50 років) або за особливими умовами (отримання інвалідності, медично підтверджений критичний стан здоров'я, виїзд на ПМЖ за межі України).

  З якою регулярністю можна отримувати виплати з НПФ?

  Регулярність пенсійних виплат учасник НПФ визначає самостійно, вказавши це у своїй заяві на визначення пенсійного віку та підписавши після цього договір на виплату пенсії на визначений строк. Отримувати виплати можна щомісяця, щоквартально, кожні 6 місяців або раз на рік протягом тогшо періоду часу, який визначить сам учасник НПФ, але не менше, ніж 10 років. Учасник НПФ, який вже отримує виплати, може звернутися до адміністратора НПФ із заявою та змінити регулярність виплат. Крім того, за певних умов існує можливість отримати всю суму накопичень за один раз.

  Чи можна отримати всю суму пенсійних накопичень за один раз?

  Так, якщо сума накопичень менше 60 прожиткових мінімумів, встановлених Законом.

  А також в особливих випадках, визначених ст. 65 Закону:

  • отримання інвалідності;
  • лікування тяжких захворювань;
  • виїзд на постійне місце проживання за межі України.

  Як швидко я отримаю першу пенсійну виплату після укладання контракту на виплату?

  Відповідно до Закону у адміністратора НПФ є 45 робочих днів від дати укладання договору про виплату пенсії на визначений строк, протягом яких має бути здійснена перша виплата. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.

  Чи можна скористатися пенсійними накопиченнями до настання пенсійного віку?

  Так, в особливих випадках, визначених ст. 65 Закону:

  • отримання інвалідності;
  • лікування тяжких захворювань;
  • виїзд на постійне місце проживання за межі України;

  Чи можна отримувати пенсійні виплати одразу з декількох НПФ?

  Так. Фізична особа може бути учасником кількох НПФ за власним вибором та оформити пенсію в кожному з них або в будь-який момент за власним бажанням перевести всі належні їй накопичення до іншого (інших) НПФ.

  Що відбудеться із накопиченнями в НПФ у випадку смерті учасника фонду?

  Уся накопичена сума буде виплачена законним спадкоємцям учасника НПФ.

 • Оподаткування та пільги

  Як оподатковуються пенсійні виплати?

  У випадку отримання пенсійних виплат на визначений строк 60% від суми виплат оподатковується у розмірі 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). У випадку отримання одноразової виплати 100% від суми оподатковується у розмірі 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Податки не сплачуються, якщо учаснику НПФ вже виповнилося 70 років.

  Які податкові пільги існують для вкладника НПФ та як їх отримати?

  Детально про податкові пільги та процедуру їх отримання читайте за посиланням https://ligapension.com/dlya-sebya/lgoty-i-nalogi

  Хто розраховує і сплачує податок з пенсійних виплат?

  Податковим агентом зі сплати ПДФО та військового збору із суми пенсійних виплат є адміністратор недержавного пенсійного фонду.

  Чи можливо отримати податкові пільги при сплаті пенсійних внесків за членів сім'ї?

  Так, Ви маєте можливість повернути частину сплаченого Вами ПДФО, але тільки при сплаті внесків на користь членів сім'ї першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка, дружини) та не більше, ніж 50% розміру мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб помноженого на коефіцієнт 1,4 (відповідно до п. 166.3.5 Податкового кодексу), детальніше за посиланням https://ligapension.com/dlya-sebya/lgoty-i-nalogi

 • Як захищені мої пенсійні накопичення?

  Які гарантії збереження, примноження та захисту пенсійних накопичень учасників фонду?

  Надійність НПФ визначаються здатністю системи недержавного пенсійного забезпечення працювати в умовах ринку та фінансових ризиків. Вона обумовлена наступними чинниками, встановленими Законом:

  1. Ефективна система державного регулювання і нагляду за діяльністю НПФ та установ, що надають послуги фондам (щоденний державний контроль над системою недержавного пенсійного забезпечення).
  2. Розмежування функцій осіб, що надають послуги фондам, таким чином, що жодна з них (адміністратор, компанія з управління активами та зберігач фонду) не мають доступу до пенсійних коштів та здійснюють «перехресний контроль» одна за одною з негайним повідомленням про порушення як раді фонду, так і державним органам (внутрішній контроль елементів системи недержавного пенсійного забезпечення здійснює зберігач, якому заборонено бути пов’язаною особою як ради фонду, так і його засновників, а також і осіб, що надають послуги фонду).
  3. Для примноження пенсійних накопичень учасників, їхнього захисту від втрат та інфляції, КУА, яка управляє пенсійними активами, здійснює інвестування цих коштів тільки у визначений Законом перелік надійних інструментів з дотриманням вимог щодо їхньої диверсифікації та мінімізації ризиків.
  4. Учасник фонду має можливість особисто в щоденному режимі контролювати стан індивідуального пенсійного рахунку та операції з активами фонду. На законодавчому рівні встановлені обмеження щодо використання пенсійних активів та вартості послуг осіб, що надають послуги фонду і його учасникам.

  Чи може бути накладений арешт на пенсійні кошти учасника НПФ або конфіскація його пенсійних накопичень?

  Ні

  Що означає «диверсифікація активів» НПФ?

  Активи НПФ – дозволені Законом фінансові інструменти (цінні папери, депозити, валюта, нерухомість тощо) у які КУА інвестує гроші вкладників з метою отримання інвестиційного доходу.

  Диверсифікація – встановлені Законом і контрольовані державою вимоги згідно яких КУА не може інвестувати всі гроші в один інструмент. Для забезпечення надійності та збереження грошей учасників фонду, КУА інвестує всі активи між різними фінансовими інструментами та ділить їх навіть всередині інструменту.

  Дотримання вимог Закону (не більше 5-10% в один інструмент) є запорукою збереження, примноження та захисту пенсійних коштів від втрат та знецінення в умовах інфляції та девальвації.

  Чи можна проголосити НПФ банкрутом?

  Ні. На НПФ не поширюється процедура про банкрутство (п.12 ст.6 Закону).

  Що станеться з пенсійними накопиченнями у випадку ліквідації фонду?

  Накопичення передаються до іншого НПФ за вибором учасника.

  Чи існує фонд гарантування пенсійних накопичень подібний до Фонду гарантування вкладників банків – фізичних осіб?

  Ні. Натомість є обов’язкові вимоги до диверсифікації активів та резервних фондів (власного капіталу) осіб, що надають послуги НПФ. Також держава забезпечує суворий нагляд за діяльністю НПФ через регулятора - Національну комісію цінних паперів та фондового ринку

 • Сплата пенсійних внесків за членів сім'ї

  Ви маєте можливість сплачувати пенсійні внески не лише за себе, а й за членів сім'ї. У випадку сплати внесків за членів сім'ї першого ступеня споріднення (діти, чоловік/дружина, батьки) Ви також маєте можливість отримати податкову знижку та повернути частину сплаченого Вами податку з доходів фізичних осіб.

 • Сплата пенсійних внесків за рахунок роботодавця

  Ваш роботодавець може укласти з НПФ договір про сплату внесків на Вашу користь, в такому разі це буде додатковою складовою до Вашого соціального пакету, внески сплачуватиме роботодавець за власний кошт, від Вашої заробітної плати ці сумми не відніматимуться. Розкажіть в своїй компанії про таку можливість. Перерахування пенсійних внесків на користь працівників може бути додатковим мотиваційним стимулом, а також це дає можливість компанії-роботодавцю оптимізувати сплату податків.

  В Європі є поширеною практика, коли компанія щомісячно здійснює внески на пенсійні рахунки своїх працівників. Формування пенсійного капіталу за рахунок роботодавця є часникою соціального пакету працівників. Досить часто при цьому працівники також самостійно здійснюють додаткові відрахування до пенсійного фонду. Така дворівнева система внесків ""роботодавець + працівник"" дозволяє накопичити на дійсно гідну пенсію. узгодити зі своїм роботодавцем здійснення таких переказів. Для цього Ви можете написати заяву до компанії-роботодавця про регулярне перерахування частини Вашої заробітної плати.

 • Особливі випадки (критична хвороба, інвалідність, успадкування, виїзд на ПМЖ, розлучення)

  Що станеться з пенсійними накопиченнями учасника, якщо він переїде до іншої країни на постійне місце проживання (ПМП)?

  При виїзді з України на постійне місце проживання учасник має право отримати всі накопичення як одноразову виплату. Якщо він цього не зробить, то залишиться учасником фонду і на цю суму буде продовжено нарахування інвестиційного доходу.

  Чи має право іноземець або громадянин України, який працює за кордоном, платити внески до НПФ і отримувати виплати?

  Так, внески, що будуть сплачені громадянином України, який працює за кордоном, будуть зараховані на його пенсійний рахунок в гривні.

  Що стане з пенсійними накопиченнями учасника у зв’язку з розірванням шлюбу?

  Згідно п.1 ст.66 Закону, «Пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у пенсійному фонді, страховій організації чи на пенсійному депозитному рахунку, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв’язку з розірванням шлюбу кожна із сторін визначає пенсійний фонд для передачі належної їй частини пенсійних коштів.

  Що мають робити спадкоємці учасника (його рідні) у випадку смерті учасника?

  Оформити спадщину та звернутись за призначенням виплати всієї суми накопичень такого учасника, яка обліковується на його рахунку.

  Що має робити учасник у випадку настання інвалідності?

  Надати висновок МСЕК і звернутись за призначенням виплати.

  Що має робити учасник (його рідні) у випадку тяжкого захворювання учасника (інсульт, онкозахворювання тощо)?

  Надати медичну довідку і звернутись за призначенням виплати.

 • Переведення пенсіних рахунків між фондами

  Як перевести пенсійний рахунок з / до іншого фонду?

  Змінити НПФ на інший можливо як в період накопичень, так і вже під час виплат. Для цього потрібно подати відповідну заяву. Детальніше про те, як перевести накопичення до НПФ, які обслуговує "Ліга Пенсія" дізнайтеся тут https://ligapension.com/perehod-iz-drugogo-fonda

  Чи можна перевести пенсійні накопичення учасника до іншого НПФ, якщо він почав отримувати пенсійні виплати?

  Так, це можливо, потрібно написати відповідну заяву до адміністратора фонду. Детальніше про те, як перевести накопичення до НПФ, які обслуговує "Ліга Пенсія" дізнайтеся тут https://ligapension.com/perehod-iz-drugogo-fonda

Не знайшли відповіді на своє питання?