Питання про НПФ для юридичних осіб

 • Які пільги (податкові та мотиваційні) отримує роботодавець-вкладник НПФ (на загальній системі оподаткування), який сплачує внески до НПФ на користь своїх працівників ?

  1. На суму внесків, сплачених до НПФ, не нараховується ЄСВ.
  2. Суми внесків, сплачених до НПФ, відносяться на валові витрати, що зменшує базу оподаткування податком на прибуток.
  3. На суму внесків, сплачених до НПФ, не нараховується ПДФО, інші податки і збори.
 • Які санкції застосовуються до роботодавець-вкладника, що перестав платити внески до НПФ або зменшив їхній розмір?

  Жодних санкцій не передбачено законами і договорами.

 • Які є обмеження для участі в НПФ для роботодавців-вкладників та приватних підприємців?

  У ВНПФ “Взаємодопомога” – жодних обмежень для роботодавців-вкладників та учасників.

 • Як працюють недержавні пенсійні фонди?

  Недержавні пенсійні фонди не тільки накопичують гроші на індивідуальних пенсійних рахунках вкладників. Вони мають право інвестувати ці гроші, щоб отримати додатковий дохід, який розподіляється між усіма учасниками фонду. Для захисту учасників НПФ та їх грошей уряд України разом із іностранними фахівцями розробили законодавство, яке регулює діяльність таких фондів.

  Сам фонд не може розпоряджатись активами учасників, для цього він зобов’язаний найняти кваліфікованих посередників, які мають відповідні ліцензії від держави.

  1. Адміністратор фонду - займається обробкою персональної інформації вкладників та учасників, підписує з ними пенсійні контракти.
  2. Компанія з управління активами (КУА) - професійний інвестор, який займається інвестуванням активів фонду у фінансові інструменти, перелік яких також передбачений законодавством.
  3. Банк-зберігач - банк у якому зберігаються активи фонду.

  Така модель НПФ унеможливлює безпосередній доступ засновників і ради фонду, а також осіб, що надають йому послуги, до пенсійних коштів та зловживання ними. Крім того, фонд не може бути визнаний банкрутом. У разі припинення діяльності фонду, його активи автоматично передаються в управління іншому фонду.

 • Хто такий вкладник НПФ, хто може ним бути та як ним стати? Чи може роботодавець бути вкладником?

  Вкладник недержавного пенсійного фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду. Вкладником відкритого фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду (п.1 ст.7 Закону)

  Якщо вкладником буде інша особа, ніж учасник, треба надати паспортні дані та індивідуальний номер платника податків вкладника та людини на користь якої відкривається пенсійний рахунок.

  Якщо ж вкладником на користь учасника буде юридична особа (роботодавець або профспілка учасника), то такій особі слід звернутись до фонду за консультацією під час якої їй допоможуть з відкриттям рахунку. Або це може зробити за нього юридична особа (роботодавець).

 • Чи може вкладник фонду (фізична особа або роботодавець учасника фонду) відкликати пенсійні внески, сплачені на користь учасника (наприклад, у випадку порушення учасником договірних умов).

  Не може. Згідно Закону накопичені пенсійні кошти в сумі розміру пенсійних внесків, що сплачені вкладниками на користь учасника фонду, та розподіленого на його користь прибутку пенсійного фонду, є власністю учасника, якою він розпоряджається згідно з Законом.

 • Що гарантує держава учасникам і вкладникам НПФ?

  Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення нагляду та контролю відповідними державними органами. Ця норма закріплена в ст.67 Закону.

 • Який мінімальний і максимальний внесок зобов’язаний сплачувати вкладник НПФ у розрахунку на місяць?

  У НПФ “Взаємодопомога” від Ліга Пенсія вкладники та учасники не зобов’язані робити регулярні внески у певному розмірі. Проте, експерти з фінансів рекомендують відкладати щомісяця 10% від свого заробітку, щоб забезпечити собі дійсно гідну пенсію. Максимальний розмір внеску також не обмежується.

  Вкладник має право самостійно встановити розмір та періодичність сплати внесків. Вкладник фонду може на власний розсуд припинити або відновити сплату пенсійних внесків.

 • Які санкції застосовуються до вкладника НПФ, що перестав сплачувати внески або зменшив їхній розмір?

  Санкцій не передбачено жодними договорами і законами. Кошти продовжують інвестуватися та приносити дохід учаснику фонду. Звісна річ, що суми пенсійних накопичень учасника в цьому разі будуть зростати лише на величину інвестиційного прибутку. Якщо ж вкладник відновить сплату внесків, то й накопичення для майбутньої пенсії учасника знову зростатимуть.

 • Що отримують засновники НПФ від його створення і діяльності?

  Згідно п.1 ст.6 Закону НПФ створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками. Інтерес засновників полягає у використанні фонду в першу чергу для реалізації соціальних проектів і формування позитивного іміджу в суспільстві та, як другорядне, інвестиційних можливостей і наданих йому податкових пільг.

 • Що отримують члени ради НПФ за виконання своїх обов’язків?

  Згідно п.6 ст.13 Закону рішенням зборів засновників НПФ може бути встановлена винагорода членам ради фонду. Однак, виплата винагороди може здійснюватись лише за рахунок засновників та роботодавців-платників фонду, а не за рахунок пенсійних активів фонду (тобто, коштів його учасників). Тому члени ради фонду, як правило, не отримують нічого від засновників та роботодавців-платників фонду, крім почесних обов’язків.