Пенсійна система України

Щоб краще розуміти чому важливо стати учасником недержавного пенсійного фонду та накопичувати на свою пенсію з 30, а не з 60 років – необхідно знати, як зараз працює пенсійна система України.

В теперішньому виді вона діє з 2004 року, та передбачає, що майбутні пенсіонери формують свою пенсію одночасно використовуючи 3 незалежних один від одного фінансових інструмента. Це мало надати змогу збалансувати пенсійну систему та кардинально змінити рівень життя на краще.

Формально трирівнева пенсійна система України
виглядає наступним чином:

Державне забезпечення

I рівень
Солідарна

II рівень
Обов’язкове накопичення

Недержавне забезпечення

III рівень
Добровільне накопичення

Як це працює

Всі працюючі люди за рахунок сплати ЭСВ фінансують виплати пенсії сучасним пенсіонерам. Накопичення коштів для своєї пенсії на індивідуальних рахунках не відбувається.

Перераховується із зарплати додатково до ЄСВ, на індивідуальні пенсійні рахунки працівників які обов’язково відкриті в одному з обраних державою НПФ. Ці кошти накопичуються для пенсійних виплат у майбутньому тільки у користь особи, якій належить рахунок. Сума накопичень зростає завдяки інвестиційному прибутку

Приватні особи та/або їх роботодавці на добровільних засадах роблять внески на індивідуальні пенсійні рахунки учасника в НПФ. Кошти учасника якому належить рахунок зростатимуть завдяки інвестиційному прибутку, а в майбутньому він буде отримувати з них пенсійні виплати.

Учасники рівня

Пенсійний фонд України

Недержавні пенсійні фонди/
Накопичувальний фонд

Недержавні пенсійні фонди

Як формуються накопичення

  • ЄСВ (22%)
  • Збори до ПФУ
  • Дотації з Держбюджету
  • Обов’язкові пенсійні внески
    (2-7% від заробітної плати)
  • Інвестиційних дохід
  • Індивідуальні/корпоративні внески
  • Інвестиційних дохід