АДМІНІСТРАТОР НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Незалежна юридична особа, яку наймає рада недержавного пенсійного фонду для надання професійних послуг з адміністрування. Основні функції: персоніфікований облік учасників і вкладників фонду, укладення пенсійних контрактів, пенсійні виплати.

АНУЇТЕТ

Пенсійні виплати, які здійснюються періодично, із заздалегідь встановленим інтервалом, до тих пір, поки не настане зазначена в договорі дата або не виконається умова.

ВКЛАДНИК

Людина, яка робить внески на користь іншої людини. Крім фізичних осіб, вкладниками можуть бути і юридична, наприклад компанія в якій працює учасник недержавного пенсійного фонду.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

Підхід до інвестування активів пенсійного фонду при якому вони розміщуються в кілька різних фінансових інструментів, щоб зменшити ризики. У законі «Про недержавне пенсійне забезпечення» державою вказані чіткі вимоги до структури портфеля активів НПФ і тому, як фонди можуть інвестувати активи своїх учасників.

ОДИНИЦЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ (ЕПА)

Показник, за допомогою якого оцінюється сума знаходиться на індивідуальному пенсійному рахунку учасника НПФ. Зміна вартості ЕПА показує, як змінюється вартість кожної гривні належить учаснику.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Офіційний документ, в якому рада фонду описує обрану ним для НПФ інвестиційну політику. У тому числі пріоритетні напрямки для інвестицій і обмеження.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЕНСІЙНИЙ РАХУНОК

Рахунок учасника НПФ, який ведеться в системі персоніфікованого обліку адміністратором для підрахунку активів належать даному учаснику.

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Окрему юридичну особу, яка наймає рада недержавного пенсійного фонду для управління активами фонду і професійного їх інвестування з метою отримання доходу.

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД (НПФ)

Юридична особа, створена відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» для накопичення і примноження коштів на користь його учасників. Також НПФ за допомогою адміністратора здійснює виплати при досягненні учасником бажаного пенсійного віку.

ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

Недержавний пенсійний фонд, до учасників і вкладникам якого не пред'являються спеціальні критерії, такі як сфера діяльності або компанія в якій вони працюють.

ПЕНСІЙНА ВИПЛАТА

Виплата грошей учаснику НПФ або його спадкоємцям, з тих коштів, які були накопичені недержавним пенсійним фондом на користь цього учасника.

ПЕНСІЙНА СХЕМА

Документ в якому рада фонду визначає можливі умови для накопичення учасниками коштів в даному недержавному пенсійному фонді.

ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ

Договір між НПФ і його вкладником або учасником, на підставі якого накопичуються кошти за визначеною пенсійною схемою.

ПЕНСІЙНІ АКТИВИ

Грошові кошти розміщені на банківському рахунку НПФ його вкладниками і учасниками, які використовуються для інвестування, отримання інвестиційного доходу і наступних пенсійних виплат.

ПЕНСІЯ НА ПЕВНИЙ ТЕРМІН

Виплати пенсії учаснику, які виробляються на протязі певного терміну. Така пенсія в НПФ оформляється окремим договором, мінімальний термін якого відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» - 10 років.

ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ОБЛІК

Збір, обробка, систематизація та зберігання передбаченої законодавством інформації про учасників НПФ.

РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Виконавчий орган фонду, який забезпечує управління і контроль над роботою недержавного пенсійного фонду. Рада складається мінімум з 5 осіб, що відповідають певним вимогам.

УЧАСНИК

Людина, на користь якої робляться грошові внески до недержавного пенсійного фонду.

ХРАНИТЕЛЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Основна обов'язками банку-зберігача це відкриття і ведення рахунків пенсійного фонду.

ЧИСТА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Різниця між загальною вартістю активів в день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань по пенсійним виплатам, які потрібно здійснити в цей же день.

Задайте своє питання